Najväčšou devízou každého zamestnávateľa sú spokojní zamestnanci. Aj pre nás je dôležité, aby s výkonom svojich ľudí neboli spokojní len ich šéfovia, ale aby to platilo aj naopak: aby zamestnanci boli spokojní so svojím zamestnávateľom.

Pre každého z nás je dôležitá sebarealizácia. Byť úspešní v tom, čo robíme, v nás vyvoláva pocit radosti a eufórie. Či postavíme dom, alebo uvaríme chutné jedlo, výsledok nás vždy poteší. Časom sa však aj obľúbené činnosti môžu stať rutinou a aj malá zmena k lepšiemu je pre nás zvládnutou výzvou.

Takýmto výzvam čelíme všetci v súkromnom aj v pracovnom živote. Aj v práci chceme mať dobrý pocit z toho, ako sme nové veci zvládli, ako sa nám podarilo niečo zlepšiť. Ako na to? My, ľudia, ktorí stojíme za skupinou PPA CONTROLL a jeho dcérskymi spoločnosťami, si uvedomujeme význam výziev. Neustále nás posúvajú dopredu. Pracujeme na nových príležitostiach a tou najnovšou je nová stratégia, vízia a hodnoty. Určujú našu spoločnú budúcnosť, ale nedokážeme ich dosiahnuť bez našich zamestnancov.

Menej hovoriť, viac počúvať

Naším cieľom je do tejto novej cesty zainteresovať zamestnancov a vyvolávať pozitívne pocity zo spoločnej práce. Chceme angažovaných zamestnancov s vášňou pre dokonalosť. Dosiahnuť angažovanosť však nie je jednoduché, v skupine PPA CONTROLL sme preto zvolili cestu podpory a dialógu.

Chceme zvládnuť výzvy spoločne, preto podporujeme zamestnancov v inováciách, ich iniciatíve, ich kreatívnych nápadoch a námetoch na zlepšovanie. Podporujeme ochotu učiť sa nové veci, lebo s novými znalosťami sa dajú vidieť veci inak, lepšie.

Budeme mať otvorené oči a najmä uši. Chceme počúvať pripomienky našich zamestnancov na to, ako zlepšiť pracovné procesy, ale aj odborné postupy. Sme presvedčení, že oni sú nositeľmi inovácií, v nich driemu kreatívne nápady a námety na zlepšovanie.

Rovnováha v životoch

Za nemenej dôležitú považujeme rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Chceme, aby zamestnanci cítili pohodu a vitalitu nielen v práci. Dostatok psychickej a fyzickej energie je základným faktorom na zvládnutie čohokoľvek. Preto u nás poskytujeme zamestnancom príležitosti na šport a rekreáciu, ale aj čas na rodinné aktivity a vlastné hobby. Podporujeme súlad pracovného a súkromného života našich ľudí.

Podporujeme oddanosť. Chceme našim zamestnancom poskytovať také kariérne príležitosti, aby sme mali spoločnú budúcnosť.

Možno nie všetci zamestnanci túto podporu cítia. Možno necítia, že na aktivitách, ktoré spomíname, pracujeme. Preto potrebujeme dialóg. Hľadáme spôsoby, ako každému zamestnancovi poskytnúť možnosť vyjadriť sa. Hľadáme spôsoby, ako sa dozvedieť o potrebách, žiadostiach, námetoch a ďalších veciach, ktoré nám poskytnú obraz o tom, čo naši zamestnanci cítia.

Možností, ako s kolegami komunikovať, máme veľa: prieskumy, hodnotiace rozhovory, stretnutia so zamestnancami alebo teambuildingy. Oceníme každú spätnú väzbu, skutočne nám veľmi pomôže.

Pomoc zamestnancov zamestnávateľovi spočíva v ich otvorenosti a dôvere. Na základe týchto hodnôt zas dokáže PPA CONTROLL pomôcť svojim ľuďom, aby novú cestu zvládali s vášňou a radosťou. Je to pre nás záväzok.