Kto sme

Popis spoločnosti

PPA CONTROLL, a.s. je spoločnosť, ktorá realizuje dodávky a inžinierske služby s dlhodobým zameraním na riešenie zákazníckych požiadaviek, ktoré sú optimálne z technického ako aj cenového hľadiska. Zaoberá sa realizáciou investičných celkov a rekonštrukciami vo všetkých oblastiach priemyslu a civilným inžinieringom.

PPA CONTROLL, a.s. je prístupná byť partnerom pri riešeniach problémov v oblasti silnoprúdu, prístrojovej a riadiacej techniky, riadiacich systémov, bezpečnostných systémov, protipožiarnej ochrany, kabeláží a počítačových sietí.

V týchto oblastiach naša spoločnosť uskutočňuje analýzy, štúdie, projektové dokumentácie, inžinierske a poradenské aktivity, dodávky prístrojov a zariadení, montáž a uvedenie do prevádzky vrátane opráv a údržby. Spoločnosť tiež vyrába vysokokvalitné rozvádzače.

PPA CONTROLL, a.s. poskytuje kvalifikovanú prevádzku ako aj údržbu všetkých dodaných technických zariadení, čo zaručuje efektívnu spotrebu energií.

Prečo sa rozhodnúť pre PPA CONTROLL

  • Vaše problémy s dodávkami energií, ochranou, riadením prístrojov a zariadení budú riešené tímom expertov vybraným z našich 800 skúsených zamestnancov.
  • Riešenie bude prispôsobené podľa Vašich potrieb s možnosťou pružne upravovať Vaše špeciálne požiadavky.
  • Naši projektanti nie sú závislí od určitých výrobcov zariadení, ponúkame riešenia využívajúce optimálne kombinácie rôznych zariadení od svetovo známych výrobcov, čo vytvára najlepší pomer ceny ku kvalite.
  • Dlho trvajúca stabilná ekonomická situácia spoločnosti je zárukou dlhotrvajúcej spolupráce pre našich terajších ako aj budúcich zákazníkov.
  • Všetky aktivity v procesoch optimalizácie v rámci našej spoločnosti sa riadia princípom “zvyšovania kvality a znižovania nákladov”, ktorý je dokladovaný systémom riadenia kvality podľa štandardov ISO 9001, certifikovaný renomovanou spoločnosťou Lloyd´s Register Quality Assurance, Ltd. Zavedený environmentálny manažérsky systém podľa STN EN ISO 14001 slúži na zlepšovanie riadenia vplyvov prevádzkových činností na životné prostredie a zavedený systém manažérstva BOZP certifikovaný podľa normy OHSAS 18001 je zameraný predovšetkým na prevenciu a minimalizáciu rizík pri vykonávaní prevádzkových činností na pracoviskách.
  • PPA CONTROLL, a.s. využíva výhodné zemepisné rozloženie vlastných pobočiek na území Slovenska.

Štruktúra spoločnosti