Automatizované systémy riadenia

Vyhodnocovať, čo sa v technologickom procese deje, či je priebeh procesu v norme, a vedieť nastavenia meniť podľa potreby, je úlohou systému riadenia. Nadstavbou systému je užívateľské rozhranie, kde sa operátorovi zobrazuje priebeh a hodnoty procesu, aby mohol daný proces podľa potreby ovládať. Zabezpečíme komplexné služby pri výbere, naprogramovaní, inštalácii a uvedení do prevádzky vhodného systému riadenia.

  • Riadiace systémy technologických procesov (DCS a PLC systémy)
  • Riadiace systémy budov
  • Systémy na zber a vyhodnotenie informácií v energetike
  • Analýza procesov a tvorba užívateľského SW
  • Nábeh technológií a optimalizácia
  • Integrácia systémov
  • Vizualizácia a operátorské riadenie technologických procesov

Referencie