OBLASTI PÔSOBENIA

Meranie a regulácia
Automatizované systémy riadenia
Elektrické systémy
Technologické vybavenie diaľnic a tunelov
Výroba rozvádzačov
Informačné a telekomunikačné systémy
Komplexná správa priemyselných areálov
Outsourcing energetiky
Výstavba a rozvoj infraštruktúry D1 Park Senec
Servis a údržba

BLOG

AKTUALITY

Prečo PPA CONTROLL

Sme tím expertov

Dodávku energií, ochranu, riadenie prístrojov a zariadení zastrešuje tím vybraných odborníkov.

Riešenia
na mieru

Prispôsobujeme sa konkrétnemu klientovi, jeho požiadavkám a charakteru zákazky.

Pomer
cena / výkon

Nie sme závislí od subdodávateľov a ponúkame vždy optimálne riešenia v pomere cena/výkon.

Strategická pozícia na trhu

Vyrovnaná ekonomická situácia našej spoločnosti je zárukou stability aj pre našich klientov.

Certifikáty

Sme držiteľmi certifikátov: systém manažérstva kvality, enviromentálny manažérsky systém, systém manažérstva BOZP a certifikovaná bezpečnosť dodávateľov.

Facebook

28. február o 13:00
NA NÁZORE NAŠICH ZAMESTNANCOV NÁM ZÁLEŽÍ

V PPA CONTROLL berieme názory našich kolegov naozaj vážne, a preto sme sa rozhodli uskutočniť medzi zamestnancami prieskum, vďaka ktorému sme zistili aj to, ako naše pracovné prostredie ešte viac vylepšiť. 📈

💪 Zaväzujeme sa, že budeme pracovať na implementácii konkrétnych krokov, aby sme zlepšili v oblastiach ako pracovná kultúra, vzdelávanie, odmeňovanie a komunikácia. Je pre nás dôležité neustále pracovať na tom, aby sme boli nielen úspešnou firmou, ale aj miestom, kde sa naši zamestnanci cítia motivovaní, angažovaní a šťastní.

Čo všetko sme sa v našom prieskume dozvedeli, ale aj to, ako sa chystáme jednotlivé podnety implementovať do procesov skupiny PPA CONTROLL sa dozviete v našom najnovšom blogu, ktorý si môžete prečítať na tomto odkaze. 👇

LinkedIn

29. februára 2024
VÝSLEDKY PRIESKUMU V SKUPINE PPA CONTROLL

Predstavte si, že medzi zamestnancami vykonáte prieskum, ktorého cieľom je zistiť spokojnosť na pracovisku. Priznávame, že napätie počas sumarizácie výsledkov sa dalo krájať, nakoľko na názore našich zamestnancov nám naozaj záleží.

Vážime si, že dokopy sme medzi našimi kolegami vyzberali 2175 odpovedí, z ktorých až 1 020 obsahovalo konkrétny podnet na zlepšenie. 📈

📌 Budeme úprimní a priznávame, že okrem tých pozitívnych a neutrálnych sa medzi nimi našlo 30 % negatívnych, ktoré však tvorili najnižší počet z našej vzorky, čo vnímame ako pozitívny výsledok. Aj tieto podnety sú pre nás dôležité, nakoľko v PPA CONTROLL veríme, že práve kritika nám dáva najväčší priestor na zlepšenie.

📌 Tieto návrhy obsahovali rôzne myšlienky a inovatívne prístupy, ktoré nás inšpirujú a povzbudzujú k ďalšiemu rastu v oblastI odmeňovania, leadershipu, vzdelávania, internej komunikácie, procesov, benefitov, pracovných vzťahov, firemnej kultúry, spolupráce v skupine, obchodu, pracovného prostredia a zahraničných projektov.

Chceme sa úprimne poďakovať všetkým našim zamestnancom za ich účasť a angažovanosť. 💪

#ppacontroll #prieskum #zamestnanci

Video o nás

Náborové video PPA CONTROLL pre stredné školy

Napísali o nás

Meškajúce Mochovce? Skôr rekordne rýchlo a lacno. ...
Júl 2024 - Hospodárske Noviny
Celý článok pre predplatiteľov: https://t.ly/nFt4p

NAŠI KLIENTI

Go to Top