Spolupráca so strednými školami

Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. úzko spolupracuje so strednými odbornými školami, ktorých študenti majú možnosť absolvovať v niektorej z dcérskych spoločností prax v odbore.
Majú príležitosť spoznať firemné procesy, pracovať s modernými technológiami, spoznať výrobu rozvádzačov krok po kroku v reálnej praxi, zoznámiť sa bližšie s technologickým vybavením diaľnic a tunelov a LED premenným dopravným značením.

Prihláška na odborné vzdelávanie a prípravu

TU
TU

Si študent, ktorého zaujíma svet moderných technológií, svet elektrotechniky, energetiky, meranie a regulácia, projektovanie, programovanie, správa a údržba, PPA CONTROLL, a.s. a jej dcérske spoločnosti Ti ponúkajú prepojenie teoretických vedomostí s praxou už počas štúdia.

Po skončení štúdia Ťa radi privítame medzi nami!

Koho hľadáme:

  • Študentov 3. a 4. ročníkov, absolventov stredných odborných škôl so zameraním na elektrotechniku a energetiku

 

Čo ponúkame:       

  • Exkurzie: na základe záujmu sprostredkujeme študentom stredných škôl exkurzie do výrobnej časti podniku, do projekcie, kde im naši odborníci predstavia súčasné trendy v priemysle a okrem iného aj najmodernejšie trendy v oblasti technologického vybavenia riadiacich a informačných systémov, ktoré sa využívajú pri diaľniciach a tuneloch.
  • Odborná prax: poskytujeme študentom možnosť realizovať odbornú prax na základe individuálneho záujmu a kapacít spoločností a v závislosti od aktuálnej epidomiologickej situácie v SR
  • Konzultácie maturitných prác: študenti môžu individuálne konzultovať svoje práce v niektorej zo spoločnosti patriacej do skupiny PPA CONTROLL, a.s., ak téma ich práce je relevantná s predmetom činnosti a spoločnosť môže poskytnúť odborného garanta.
    •  Máš tému maturitnej práce a rád by si ju konzultoval s našimi expertmi?
    •  Máš záujem o projekt ktorý bude zaujímavý pre Teba a užitočný pre prax?
    •  Daj o sebe vedieť

Kontakt: v prípade záujmu o exkurziu, prax, konzultáciu, nás môže zástupca školy kontaktovať na adrese prax@ppacontroll.sk

Pracovné pozície ktoré práve obsadzujeme

TU
TU