Komplexná správa priemyselných areálov

Naše služby poskytujeme už v štádiu plánovania výstavby priemyselného areálu, a tak dokážeme zabezpečiť neskoršiu dokonalú funkčnosť a optimálne riešenie. Preberáme zodpovednosť vo všetkých etapách realizácie a jeho následného využívania a prevádzkovania. Zabezpečíme chod areálu po každej stránke – od dodávok energií až po údržbu ciest a zelene.

Manažment a administratíva správy

 • Príprava a kontrola rozpočtov
 • Evidencia nákladov a procesov správy
 • Koordinácia dodávateľov

Technická správa

 • Servis, údržba a opravy technických zariadení budov
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení:
  – elektrických
  – plynových
  – tlakových

Netechnická správa objektov

 • Odpadové hospodárstvo
 • Letná a zimná údržba komunikácií
 • Údržba zelene
 • Upratovanie
 • Strážna služba

Referencie