PPA ENERGO s.r.o.

PPA ENERGO s.r.o. je najväčšou dcérskou spoločnosťou holdingu PPA CONTROLL a.s.
Nosným programom spoločnosti PPA ENERGO s.r.o. je jadrová energetika. Momentálne sa v najväčšej miere podieľa na dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce – EMO 3,4.

Zameranie

Ponúka komplexné služby v oblasti: Automatizovaných systémov riadenia, Poľnej inštrumentácie a elektrosystémov pre konvenčnú a jadrovú energetiku, ktoré možno rozdeliť do nasledovných kategórií:

Výroba rozvádzačov

 • NN rozvádzače 0,4 kV, typ SMO (skrine Rittal, Sarel, Profiline, Schrack…)
 • NN rozvádzače 0,4 kV pre podmienky jadrových elektrární (SMO-S, SBO, NRS-S)
 • Modulárne rozvádzače s výsuvnými blokmi typ RVB (skrine Logstrup)
 • Systémové rozvádzače pre riadiace systémy, servre a PC
 • Rozvádzače pre priemyselné a dátové komunikácie

 

 • Kompenzačné rozvádzače
 • Nástenné rozvádzače, typ NRS, NRS-P
 • Panely a pulty pre dozorne
 • Dopravné značky

Modulárne rozvádzače RVB nájdu uplatnenie hlavne v aplikáciách s nepretržitou prevádzkou alebo na miestach kde sa kladie maximálny dôraz na funkčnosť systému s čo možnou najkratšou dobou odstránenia prípadných porúch, a to bez nutnosti odstavenia celého rozvádzača.

Použitie rozvádzačov RVB:

 • Energetika (aj s potrebou zvýšenej odolnosti voči seizmickej udalosti)
 • Priemysel
 • Technologické zabezpečenie budov
 • Potravinársky a chemický priemysel

Bezpečnosť:  

 • systémom ochrany proti elektrickému oblúku (výfukové klapky nad hlavným zbernicovým systémom, odvod plynov z pevných a výsuvných blokov, prepážky medzi jednotlivými poľami, dodatočné zámky na dverách a pod.),
 • blokovanie výsuvných modulov proti vytiahnutiu v zapnutom stave
 • testovacie polohy modulov
 • vnútorné krytie rozvádzača aj vo vybraní výsuvných blokov je IP20
 • vnútorná segregácia

Elektrické parametre:

Menovité prevádzkové napätie (Ue)             690 V AC
Menovité izolačné napätie (Ui)                     1000 V
Menovitá frekvencia                                        40-60 Hz

Hlavné horizontálne zbernice
Menovitý prúd (In)                                              8500 A
Menovitý krátkodobý prúd (Icw)                      do 130 kA / 1 sec
Menovitý dynamický výdržný prúd (Ipk)       do 300 kA

Vertikálne zbernice – výsuvný systém
Menovitý prúd (In)                                            1600 A
Menovitý krátkodobý prúd (Icw)                    do 70 kA / 1 sec
Menovitý dynamický výdržný prúd (Ipk)     do 154 kA

Rozmery skriniek:

šírka 380 – 1710 mm
výška 1995 – 2375 mm
hĺbka 600 – 1010 mm

TYPOVÉ SKÚŠKY A CERTIFIKÁCIA ROZVÁDZAČOV RVB SUBTYP PC:
tabuľka RVB SUBTYP PC tabuľka RVB SUBTYP PC certifikát

TYPOVÉ SKÚŠKY A CERTIFIKÁCIA ROZVÁDZAČOV RVB SUBTYP MCC:
tabuľka RVB SUBTYP MCC tabuľka RVB SUBTYP MCC certifikát

TYPOVÉ SKÚŠKY A CERTIFIKÁCIA ROZVÁDZAČOV RVB SUBTYP DC:
tabuľka RVB SUBTYP DC tabuľka RVB SUBTYP DC certifikát

Rozvádzače SMO sú určené hlavne pre energetiku, priemysel, technologické zabezpečenie budov. Výstroj skríň je montovaná do konštrukcií rôznych výrobcov ako RITTAL, SAREL, PROFILINE, EATON, SCHRACK, ZVS-ENCO, TVD Slavčín a ďalších.

Rozsah použitia:

 • silové rozvádzače rozvodov elektrického napájania
 • rozvádzače ASRTP
 • typ SMO-S sú určené do podmienok so zvýšenou potrebou seizmickej odolnosti

Elektrické parametre: Menovité napätie do 400V AC 50-60Hz, 220V DC, menovitý dynamický výdržný prúd Ipk 40 kA, menovitý prúd do 2500 A, krytie IP44, IP54/20

Rozmery skriniek: šírka 400 – 1600 mm, výška 1200 – 2200 mm, hĺbka 400 – 1000 mm

TYPOVÉ SKÚŠKY A CERTIFIKÁCIA ROZVÁDZAČOV SMO:
tabuľka SMO

TYPOVÉ SKÚŠKY A CERTIFIKÁCIA ROZVÁDZAČOV SMO-S:
tabuľka SMO-S

Rozvádzače SBO sú určené hlavne pre jadrovú energetiku, elektrárne a priemysel s požiadavkou na seizmickú odolnosť. Umožňujú vytvárať zložité montážne celky.

Rozsah použitia:

 • silové rozvádzače rozvodov elektrického napájania
 • rozvádzače ASRTP
 • panely pre dozorne

Elektrické parametre: Menovité napätie do 400V AC 50-60Hz, 220V DC, menovitý dynamický výdržný prúd lpk 40 kA, menovitý prúd do 2500 A, krytie IP44, IP54/20

Rozmery skriniek: šírka 400 – 1200 mm, výška 1800 – 2300 mm, hĺbka 400 – 1200 mm

TYPOVÉ SKÚŠKY A CERTIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA SBO:
tabuľka SBOSBO3

Nástenné rozvádzačové skrinky sú samonosné a určené k montáži na stenu alebo na konštrukciu technologických zariadení. Sú vyrobené z plastu.

Uplatnenie rozvádzačov:

 • na rozvody elektrického napájania do 250A
 • skrinky ARS technologických zariadení menšieho rozsahu
 • skrinky pre MaR
 • miestne ovládacie skrinky
 • svorkovnicové skrinky a pod.

Elektrické parametre: Menovité napätie 400V AC 50 Hz, menovitý prúd do 250 A

Rozmery skriniek: šírka 300 – 1100 mm, výška 300 – 1800 mm, hĺbka 150 – 300 mm

CERTIFIKÁCIA A TYPOVÉ SKÚŠKY

tabuľka NRS-PNRS-P3

Nástenné rozvádzačové skrinky sú samonosné a určené k montáži na stenu alebo na konštrukciu technologických zariadení. Sú vyrobené z oceľového alebo nerezového plechu povrchovo upraveného.

Uplatnenie rozvádzačov

 • na rozvody elektrického napájania do 630 A
 • skrinky ARS technologických zariadení menšieho rozsahu
 • skrinky pre MaR
 • miestne ovládacie skrinky
 • svorkovnicové skrinky a pod.
 • typ NRS-S sú seizmicky odolné použiteľné v jadrových elektrárňach, na lodiach a pod.

Elektrické parametre: Menovité napätie 400V AC 50 – 60 Hz, 220V DC, menovitý prúd do 630 A

Rozmery skriniek: šírka 300 – 1100 mm, výška 300 – 1800 mm, hĺbka 150 – 300 mm

CERTIFIKÁCIA A TYPOVÉ SKÚŠKY

NRS

tabuľka NRSNRS a NRS-S 3

podľa smerníc EP a Rady, transponovaných do „nariadení vlády SR“ v znení neskorších predpisov: Smernica LVD 2006/95/EC – NV SR 308/2004 Z. z., Smernica EMC 2004/108/EC – NV SR 94/2005 Z. z..

NRS-S

tabuľka NRS-S

podľa smerníc EP a Rady, transponovaných do „nariadení vlády SR“ v znení neskorších predpisov: Smernica LVD 2006/95/EC – NV SR 308/2004 Z. z., Smernica EMC 2004/108/EC – NV SR 94/2005 Z. z..

Všeobecné obchodné podmienky PPA ENERGO s.r.o. na nákup – VOP-SK.PDF
General terms and conditions PPA ENERGO s.r.o. for Procurement – VOP-EN.PDF

Kontakty

PPA ENERGO s.r.o.
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Zoltán Lovász
Obchodný riaditeľ: Ing. Peter Spilý
Phone: + 421 2 32 103 537
e-mail: energo@ppacontroll.sk