Servis a údržba

Na všetky nami dodávané systémy a zariadenia poskytujeme rôzne služby aj po realizácii inštalácie a oživení. Patria sem hlavne nasledovné činnosti:

  • Záručný, pozáručný servis a údržba všetkých dodávaných systémov a zariadení
  • Kalibrácie a opravy systémov fyzikálnych a chemických meraní
  • Kalibrácie teplôt, tlakov a elektrických veličín AC/DC
  • Termovízne merania