Spolupráca s Univerzitami a VŠ

Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. úzko spolupracuje s Univerzitami a vysokými školami technického zamerania.

Denným študentom vysokoškolského štúdia radi umožníme vykonávanie povinnej praxe, či vypracovanie bakalárskej / diplomovej práce.

Študentovi následne pridelíme konzultanta z našej spoločnosti a vytvoríme priestor na aplikáciu praktickej časti práce.                 

Je naším cieľom, aby záverečná práca riešila reálnu problematiku a priniesla návrhy, odporúčania, ktoré v prípade implementácie do praxe prinesú autorovi zaujímavé ocenenie. 

Prihláška na odbornú stáž a konzultácie

TU
TU

Koho hľadáme:

  • Študenta vysokoškolského prezenčného štúdia
  • Študenta školy so zameraním na elektrotechniku
  • Záujemcu o prácu v stabilnej spoločnosti
  • Študenta so zodpovednosťou a serióznym záujmom

Čo ponúkame:       

  • Možnosť získať odbornú prax v stabilnej elektrotechnickej firme
  • Formou Dohody o brigádnickej práci študentov
  • Spolupráca na riešení komplexných interných projektov
  • Perspektívne zamestnanie po ukončení štúdia

Absolventom so záujmom o prácu v niektorej z našich dcérskych spoločností a potenciálom, ponúkame možnosť zamestnania v rámci pracovného pomeru.

Viac informácií získate: konecna@ppacontroll.sk, luptakova@ppapower.sk, schranzova@ppacontroll.sk

Pracovné pozície ktoré práve obsadzujeme

TU
TU