Elektrické systémy

Ponúkame komplexné služby pri privedení výkonu a jeho distribúcii k zariadeniam. Od projektu až k samotnej realizácii, všetko pod jednou strechou.

  • Vzdušné a káblové vedenia NN, VN
  • Transformátorové stanice a rozvodne NN, VN, VVN
  • Silnoprúdové rozvody
  • Elektrické ochrany
  • Stavebné elektroinštalácie
  • Slaboprúdové systémy (EPS, EZS, CCTV…)
  • Parkovacie systémy
  • Hlasová komunikácia
  • Vyhľadávanie a opravy porúch silových NN káblov (vedení)
  • Vyhľadávanie a lokalizácia zemných elektrických a komunikačných vedení

Referencie