História spoločnosti

1951

Vznik REGULA Praha n.p.

1958

Vznik Závodov priemyselnej automatizácie Praha (ZPA Praha n.p.)

1965

Vznik ZPA dodávateľský podnik Praha (ZPA-DP Praha n.p.)

1969

Vznik Odštepného závodu ZPA – OZ v Bratislave

1985

Vznik Elektromontu, k.p., Bratislava zlúčením ZPA – OZ Bratislava a Elektromontážnych závodov Bratislava

1990

Likvidácia Elektromontu, š.p., Praha a jeho dodávateľských  podnikov po celej ČSFR a založenie PPA, š.p., Bratislava

1991

Založenie PPA CONTROLL, a.s

1997

Získanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001

2013

Získanie certifikátu integrovaného systému manažérstva podľa noriem ISO 14001 – systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001 – systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

2017

Získanie certifikátu systému manažérstva bezpečnosti podľa štandardu SCCP:2011

2019

Rozšírenie rozsahu certifikácie podľa normy ISO 14001 – systém manažérstva enviromentu a ISO 45001 – systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2021

Akvizícia spoločnosti LiV ELEKTRA, a.s. a získanie certifikátu podľa normy ISO 27001 – systém manažérstva informačnej bezpečnosti.