Výstavba a rozvoj infraštruktúry v lokalite D1 Park Senec

V lokalite D1 Parku pri Senci zabezpečujeme rozvoj tohto územia pre potreby priemyslu. Od samotných legislatívnych úkonov až po následnú realizáciu poskytujeme komplexné služby pri výstavbe infraštruktúry.

  • Komunikácie
  • Rozvody elektrickej energie VN a NN
  • Plynovod
  • Vodovod
  • Splašková a dažďová kanalizáci

Referencie