Blog - PPA CONTROLL

Blog

Home/Blog

Čo sa skrýva v tuneloch

Na prvý pohľad to vyzerá ako prejazd cez dieru v kopci, skutočnosť je však oveľa komplikovanejšia. Každý cestný tunel v sebe skrýva zložitú technológiu – dopravné značenie, svetlá, ventilátory, kamerový systém, rôzne senzory. Prevádzkovatelia ich inštalujú [...]

Zamestnaneckým prieskumom sme dospeli k novým nápadom

Firma je živý organizmus, ktorého srdcom sú jej zamestnanci. Ľudia sú kľúčom k úspechu podobne ako bunky v tele, ktoré spolupracujú na udržaní životaschopnosti, zdravia a vitality. Aby firma mohla úspešne prekonávať výzvy, rozvíjať [...]

Stratégia PPA CONTROLL na rok 2024 vychádza z našich hodnôt

Každá firma má svoj prirodzený životný cyklus, v rámci ktorého sa lepšie roky striedajú s horšími. Aby prežila a ďalej sa rozvíjala, potrebuje víziu, stratégiu a plán, ktoré stoja na pevných hodnotách. Kým smerovanie sa môže zmeniť, hodnoty ostávajú. [...]

Naše riešenia v tuneli Bikoš tvoria dejiny

Slovenská diaľničná sieť sa zahusťuje pomaly, ale inžinierske diela ako tunely a mosty, ktoré na cestách vyrastajú, sú to najmodernejšie z najmodernejšieho. Špičkové a pre Slovensko zatiaľ unikátne riešenia sa nám podarilo realizovať v tuneli Bikoš na východe [...]

Angažovanosť nie je len slovo

Najväčšou devízou každého zamestnávateľa sú spokojní zamestnanci. Aj pre nás je dôležité, aby s výkonom svojich ľudí neboli spokojní len ich šéfovia, ale aby to platilo aj naopak: aby zamestnanci boli spokojní so svojím zamestnávateľom. [...]

Aj život v PPA CONTROLL je plný záhad a zázrakov

Lepšie sa spoznať, odbúrať stres a utužiť tím. To bol cieľ ďalšieho z teambuildingov zamestnancov holdingu PPA CONTROLL. Vo Zvolene sa stretli takmer tri stovky ľudí zo všetkých dcérskych spoločností, aby sa spoločne vydali po inovovanej ceste [...]

Microgrid: Budujeme nezávislé ostrovy energií

Microgrid je medzinárodný pojem, ktorý sa v slovenskej legislatíve nazýva miestna distribučná sústava. Pozostáva z odberateľov energií, zdrojov a flexibility energie. Nie je úplnou novinkou, ale až súčasnosť ukázala, aká je významná pre subjekty, ktoré [...]

PPA CONTROLL sa podieľa na spúšťaní reaktora v Mochovciach

Jadrová energia je dôležitý zdroj na výrobu elektriny, ktorý zaručuje Slovensku určitú nezávislosť a pomôže dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Neuveriteľných 35 rokov je PPA CONTROLL a jej dcérske spoločnosti prítomná na 3. a 4. bloku atómovej elektrárne Mochovce. Aj [...]

Neobnoviteľné zdroje energie: Vieme bez nich fungovať?

Na svete neexistuje moderná krajina s rozvinutým priemyslom, ktorá by nevyužívala neobnoviteľné zdroje energie. Na Slovensku v nich hralo roky prím uhlie, ktoré bolo postupne dopĺňané a nahrádzané zemným plynom a jadrom. Samozrejme, významnou súčasťou slovenského priemyslu je aj [...]

Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie: Mýty a fakty

Je veľa zdrojov, ktorých potenciál dokáže človek premieňať na energiu – elektrickú, tepelnú, kinetickú... Zdroje energie sa líšia pôvodom, energetickou účinnosťou, vplyvom na životné prostredie a tiež nákladmi, ktoré výroba energie stojí. Náklady sa, samozrejme, nepočítajú [...]

Uhlie na Slovensku končí. Je to dobrá správa?

Uhlie bolo po stáročia vyhľadávaným zdrojom energie. Používalo sa nielen v domoch, ale aj v uhoľných elektrárňach na výrobu elektriny. Ťažba a využívanie hnedého uhlia tvorili dôležitú súčasť slovenského hospodárstva. Teraz sa situácia mení. Aj keď sa niektoré [...]

Zdroje energie: Koľko ich vlastne máme

Zdrojov energie, ktoré môžeme používať na výrobu elektriny, na kúrenie, ohrev vody či na pohon dopravných prostriedkov, je v princípe nekonečne veľa. Niektoré sú vyčerpateľné, ďalšie netradičné a mnohé sú vo veľkom nepoužiteľné. Jedno je isté, zdroje [...]

Geotermálna energia: Sila zeme stará miliardy rokov

Geotermálna energia je najstaršia energia na našej planéte a pochádza z vesmíru. Dnes jednoducho využívame to, čo sa v zemskom povrchu nahromadilo pri vzniku materskej hmloviny a pri následných zrážkach s rôznymi kozmickými telesami.  Geotermálna energia môže mať mnoho podôb. [...]

PPA radí: Spôsoby, ako doma šetriť energie

Dôvody vysokých cien energií rozoberať nemusíme, pretože sú chronicky známe. To, čo teraz potrebuje každá domácnosť, sú fungujúce rady a overené tipy, ako zvládnuť šetrenie energiou. Všetko zlé je na niečo dobré. Naučiť sa už [...]

Čo je vlastne zelená energia?

Ako zelená energia sa vo všeobecnosti označuje energia, ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov, teda napríklad zo slnka, vetra, z biomasy. Prispieva k udržaniu, prípadne zlepšeniu stavu životného prostredia, no jej využívanie má aj svoje limity. Teplo a elektrická energia [...]

Biomasa: výhody a nevýhody tohto zdroja energie

Ako biomasa sa označuje všetko, čo pochádza z pôvodne živých organizmov, ktoré ako neživá forma obsahujú nahromadenú energiu. A tá sa dá využiť na výrobu tepla alebo ďalšou úpravou na biopalivá. Všetky rastliny – tráva, kvety, stromy, [...]

Veterná energia: Môžeme ju využívať na Slovensku?

Vietor človek dokázal vo svoj prospech využívať už pred tisíckami rokov, ale veterná energia premieňaná v turbínach na elektrickú energiu je pomerne mladý zdroj. Kým v okolitých krajinách sú celé oblasti pokryté veternými turbínami, u nás je [...]

Jadrová energia: Zelená budúcnosť alebo hrozba?

Jadrové elektrárne na Slovensku, ale aj vo svete polarizujú spoločnosť aj odborníkov. Kým pre jedných ide o efektívny a nízkoemisný zdroj energie, pre druhých je to ekologická hrozba s veľkými zdravotnými rizikami. Fakt je, že jadro je [...]

Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie

Energia sa dá definovať rôzne, ale v každom ohľade znamená pohyb hmoty. Ide o pohyb častíc, ktoré generujú energiu. Napríklad tepelnú, elektrickú, pohybovú. Túto fascinujúcu schopnosť majú rôzne objekty – častice, telesá, látky,... Platí, že [...]

Aj v krízových časoch sme spoľahlivým partnerom

Rast cien energií, nedostatok niektorých surovín, vysoká miera inflácie... To sú len niektoré z vážnych problémov, ktorým čelí priemysel a podnikateľské prostredie na Slovensku. Dobrou správou je, že PPA CONTROLL ostáva aj v časoch nestability spoľahlivým energetickým partnerom [...]

Otvárame študentom nové perspektívy

Hlavným potenciálom a najcennejším zdrojom každej firmy sú jej ľudia – zamestnanci. Aby sme v PPA CONTROLL zachovali kontinuitu expertov, ale aj aby Slovensko malo dostatok odborníkov vzdelaných v technických smeroch, aktívne spolupracujeme s vybranými strednými a vysokými školami. [...]

Zelený vodík môže byť budúcnosťou aj pre Slovensko

Zelený vodík je ekologický a planétu nezaťažujúci zdroj energie, ktorý dokáže poháňať autá, ale aj priemysel. Ako sa zelený vodík vyrába a aká môže byť jeho budúcnosť na Slovensku? Európa vrátane Slovenska potrebuje prejsť na bezemisné zdroje [...]

Aj vďaka PPA CONTROLL sú naše diaľnice bezpečnejšie

Takmer rok dcérska spoločnosť PPA CONTROLL, a. s., pracovala na modernizácii úseku západnej diaľnice D1. Experti z PPA INŽINIERING, s. r. o. inštalovali desiatky nových zariadení, ktoré prispeli k zvýšeniu bezpečnosti premávky. V januári sa [...]

Klimatická kríza: Slovensko bez uhlia bude iné

Slovensko čaká veľká výzva. Na klimatickej konferencii v Glasgowe sme sa zaviazali ukončiť výrobu elektrickej energie z uhlia do roku 2023. Bude to malý, no dôležitý krok k vyriešeniu problému zvaného klimatická kríza. Aké [...]

Aké sú príčiny zdražovania energií?

Ceny energií budú v roku 2022 určite vyššie ako predchádzajúce roky. Zdražie elektrika, ale aj plyn. Čo všetko spôsobuje zdražovanie energií a kedy sa zastaví? Spolu s kovid krízou sužuje Európu aj energetická kríza. Hovorí sa o nej podstatne [...]

Ako sa zmenili nároky na uchádzačov o prácu?

  Ako veľký a silný zamestnávateľ cítime, že trh práce sa zmenil. Prax ukazuje, že väčšiu šancu uspieť majú uchádzači, ktorí sú flexibilní. Čo to znamená? Majú „ťah na bránu“, sú ochotní učiť sa nové veci [...]

V PPA CONTROLL nám záleží na životnom prostredí

Slovné spojenie „uhlíková neutralita“ sa skloňuje čoraz častejšie. Nie je to náhoda. Je to nutnosť. Čím skôr musíme na našej planéte dosiahnuť stav, keď aktivity človeka vyprodukujú len toľko skleníkových plynov, koľko ich dokáže zeleň, [...]

Nový projekt: Ekologizácia Martinskej teplárenskej

Doteraz takmer polovicu obratu spoločnosti PPA CONTROLL, a. s., tvorili aktivity v jadrovej energetike, najmä projekty súvisiace s JE Mochovce. Do budúcnosti však potrebujeme hľadať aj nové oblasti, kde dokážeme uplatniť svoje skúsenosti, odborné [...]

Sladká výzva: Budujeme novú tepláreň v Seredi

Už na jeseň 2020 začala PPA CONTROLL, a. s., stavať na „zelenej lúke“ v areáli spoločnosti Slovenské cukrovary, s. r. o., v Seredi moderný, spoľahlivý, vysoko efektívny a ekologický energetický zdroj výroby tepla na báze zemného plynu. [...]

Ako nabíjať elektromobil bez pokuty?

Vlastník elektromobilu si okrem pokuty za rýchlosť, či parkovanie musí dávať pozor aj na pokuty za prekročenie odberu elektriny pri nabíjaní. Nabíjanie elektromobilu Počet elektromobilov na Slovensku postupne rastie, za čo môžu aj dotácie [...]

Sám sebe šéfom. Tipy na efektívny home office

Súčasná situácia s koronavírusom a hrozbou ochorenia COVID-19 núti ľudí po celom svete pracovať z domu. Môže to byť skvelé – raňajky v posteli, v práci za 10 sekúnd, vlastné tempo.... Na druhej strane to so sebou [...]

Ako si udržať motiváciu v čase korona krízy?

Čelíme kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Neustále o nej počúvame a zažívame ju aj na vlastnej koži. Na každého táto situácia dolieha iným spôsobom. Všeobecne však platí, že má a bude ešte dlho mať vážne spoločenské, ekonomické aj [...]

Prečo je spoločenská zodpovednosť pre nás dôležitá?

Zisk už nie je jedinou doménou, ktorá firmy zaujíma. Ak chcú ponúkať kvalitné služby, funkčné produkty a napredovať, ich pracovníci musia systematicky spolupracovať v prostredí, kde na to majú podmienky. Firmy si zároveň čoraz viac uvedomujú [...]

Myslíme na budúcnosť. Ako si vybrať povolanie?

Výber povolania býva náročný. K správnemu rozhodnutiu môže neraz viesť viacero možných ciest. Ako si zvoliť kvalitné zamestnanie a zároveň rozvíjať svoj potenciál? Odpoveď na túto otázku a množstvo perspektívnych pracovných pozícií ponúka aj spoločnosť [...]

LED premenné dopravné značenie zachraňuje životy

Moderné LED premenné dopravné značenie je základným nástrojom na riadenie a usmerňovanie dopravy na diaľniciach a v cestných tuneloch. Kľúčový význam zohráva v čase mimoriadnej či havarijnej situácie, kedy je nevyhnutné zabrániť ďalším škodám na majetku [...]

Vedúci realizácie ako patrón projektovej dokumentácie

Vedúci realizácie, inak site manager, je človek, ktorý riadi realizačný tím na mieste stavby v etapách prípravy a realizácie. Aké predpoklady a požiadavky na odbornú spôsobilosť by mal záujemca o pozíciu vedúceho realizácie spĺňať?  Aktuálna situácia na pracovnom trhu [...]

Projektový manažér je kľúčový hráč tímu

Skupina spoločností PPA CONTROLL má za sebou množstvo úspešných projektov, za ktorými sa ukrýva dobré projektové riadenie a organizácia tímu pracovníkov. Aby bola ich práca efektívna, musí ich usmerňovať dobrý vodca v podobe projektového [...]

Jadrová energetika a jej budúcnosť

PPA CONTROLL, a. s., je už od začiatkov svojej histórie považovaná za komplexného dodávateľa a riešiteľa projektov v oblasti jadrovej energetiky. Postupne sa stala kľúčovým hráčom pri zabezpečovaní zdrojov elektrickej energie nielen na Slovensku, ale [...]

Rekonštrukcia elektrárne FELTON na Kube

PPA CONTROLL, a. s., patrí medzi hlavných dodávateľov v rámci rekonštrukcie elektrárne FELTON na Kube. Po nešťastnej havárii a požiari v roku 2016 boli ťažko poškodené rozhodujúce zariadenia v strojovni bloku FELTON 1, ktoré je nevyhnutné vymeniť a opraviť. Aký [...]

Inovačný proces vo firme a jeho výhody

V skupine spoločností PPA CONTROLL sme sa rozhodli popri zabehnutých systémoch realizovania nových myšlienok uplatniť tzv. inovačný proces. Ide o nový interný prístup, ktorý umožňuje každému zamestnancovi predstaviť svoj nápad a následne ho aj pretaviť do života. [...]

Elektromobilita – mýty a fakty

Aj keď história automobilov na elektrický pohon odštartovala už v 19. storočí, sú u nás elektromobily stále veľmi kontroverznou témou. Jednoznačne však ide o stúpajúci trend, preto je pre PPA CONTROLL dôležitým predmetom záujmu, ktorý pomáha [...]

Go to Top