Výroba rozvádzačov

V našom portfóliu výrobkov nájdete rozvádzače od tých najjednoduchších až po špeciálne do nepretržitých prevádzok, do prevádzok so zvýšenými nárokmi na odolnosť voči agresívnemu prostrediu a seizmickú odolnosť. Možnosť dodania atypických rozmerov, vytvárania zložitých montážnych celkov a variabilné rozmiestnenie prístrojovej náplne.

  • NN rozvádzače 0,4 kV, typ SMO (skrine Rittal, Sarel, Profiline, Schrack…)
  • NN rozvádzače 0,4 kV pre podmienky jadrových elektrární (SMO-S, SBO, NRS-S)
  • Modulárne rozvádzače s výsuvnými blokmi typ RVB (skrine Logstrup)
  • Systémové rozvádzače pre riadiace systémy, servery a PC
  • Rozvádzače pre priemyselné a dátové komunikácie
  • Kompenzačné rozvádzače
  • Nástenné rozvádzače, typ NRS, NRS-P
  • Panely a pulty pre dozorne
  • Dopravné značky

Referencie