Technologické vybavenie diaľnic a tunelov

Naša spoločnosť svoje bohaté odborné znalosti a skúsenosti, ktoré má z oblasti automatizácie a elektrosystémov v iných odvetviach, úspešne aplikuje aj v riadení a monitorovaní cestnej dopravy. Ovládame najmodernejšie trendy v oblasti technologického vybavenia riadiacich a informačných systémov, ktoré sa pri diaľniciach a tuneloch využívajú.

 • Napájanie tunelov elektrickou energiou – VN, NN, UPS, náhradné zdroje
 • Osvetlenie tunelov
 • Vetranie tunelov
 • Tunelový rozhlas
 • Rádiové spojenie v tuneli
 • Meranie fyzikálnych veličín v tuneloch
 • Telefóny núdzového volania
 • Meranie meteorologických veličín
 • Systémy sledovania dopravy
 • Systémy riadenia dopravy
 • LED premenné dopravné značenie – výhradné zastúpenie DMV
 • Bezpečnostné systémy – kamerový dohľad, EPS, EZS
 • Riadiace systémy technológie
 • Integrácia jednotlivých technologických zariadení
 • Operátorské pracoviská – dispečingy

Referencie