Slovenská diaľničná sieť sa zahusťuje pomaly, ale inžinierske diela ako tunely a mosty, ktoré na cestách vyrastajú, sú to najmodernejšie z najmodernejšieho. Špičkové a pre Slovensko zatiaľ unikátne riešenia sa nám podarilo realizovať v tuneli Bikoš na východe krajiny.

Tunel Bikoš je súčasťou trojice tunelov, ktoré na diaľnici D1 a rýchlostnej ceste R4 odľahčia dopravu v treťom najväčšom slovenskom meste. Tunel neďaleko Prešova bol oficiálne otvorený v septembri 2023 a odvtedy je technickými riešeniami a použitým technologickým vybavením najmodernejším a najbezpečnejším tunelom na Slovensku.

Toto významné inžinierske dielo je jedným z troch tunelov, ktoré budú na diaľnici D1 Prešov (západ) – Prešov (juh) a rýchlostnej ceste R4 (severný obchvat Prešova) zabezpečovať akútne potrebné odľahčenie premávky v meste Prešov a zrýchlenie dopravy v regióne.

 

Technologické výzvy

Dvojrúrový tunel Bikoš je dlhý 1 150 metrov a je napojený na regionálne operátorské pracovisko SSÚD Prešov v Petrovanoch, odkiaľ sa zabezpečuje jeho bezpečná prevádzka a monitorovanie.

Naša spoločnosť PPA CONTROLL, a. s., vyhrala tender na dodávku technologického vybavenia tunela Bikoš pre víťazné Združenie stavebných spoločností VÁHOSTAV-SK, a. s., a TuCon, a. s.

Realizáciou diela sme poverili našu dcérsku spoločnosť PPA INŽINIERING, s. r. o. Tá na stavbu tohto unikátneho inžinierskeho diela nastúpila v priebehu roka 2021. O rozsahu realizovaných prác a technologických riešení svedčí aj fakt, že na stavbe bolo často aj sto našich pracovníkov naraz.

Zabezpečovali dodanie a inštaláciu mnohých, pre tunel kľúčových riešení. Konkrétne odvodnenia vozovky (časť elektro), elektroinštalácie a vzduchotechniku v technologickej centrále na južnom portáli, elektrotechnickú časť protipožiarneho vodovodu, rozvodňu VN pre trafostanicu, napájanie tunela elektrickou energiou, centrálny riadiaci systém tunela či vetranie tunela, ktoré je zabezpečené 18 hlavnými ventilátormi.

PPA INŽINIERING sa postarala aj o unikátne LED osvetlenie tunela, premenné dopravné LED značenie napojené na dopravný informačný systém, kamerový dohľad a videodetekciu, technológie na meranie fyzikálnych veličín v tuneli, 14 SOS kabín, tunelový rozhlas, rádiové spojenie a dopravné rádio. Riešením a realizáciou dcérskej spoločnosti PPA CONTROLL je aj technologické vybavenie protipožiarneho vodovodu, trafostanica tunela, elektrická požiarna signalizácia, elektronická zabezpečovacia signalizácia, uzemňovacia sústava a informačný systém rýchlostnej cesty.

 

Pre vysokú bezpečnosť

Každá stavba má svoje špecifiká a vyžaduje si riešenia, ktoré kopírujú alebo, pokiaľ je to možné, dokonca predbiehajú dobu. Najnovší tunel Bikoš nie je výnimkou, a preto sa stal výnimočným. Prvým špecifikom, s ktorým sme sa museli technicky a projekčne vyrovnať, bol fakt, že prevádzkovo-technologický objekt sa mohol nachádzať iba na južnom portáli tunela, čo znamená, že sa všetky technológie napájajú a riadia z jedného miesta.

Obvykle sa takéto objekty nachádzajú na obidvoch portáloch tunelov. Keďže tu je situácia iná, bolo potrebné zabezpečiť, aby všetky zariadenia, aj na najvzdialenejšom konci tunela, boli napájané stabilným napätím a plnili svoju funkciu za každých okolností. Cez rôzne technické riešenia, ktoré tvoria naše know-how, sa túto výzvu podarilo splniť.

Ďalším špecifikom je moderné a na Slovensku prvýkrát v tuneli použité LED osvetlenie. Okrem toho, že je energeticky úsporné a má dlhú životnosť, v prvom rade je riešením pre bezpečnú a komfortnú jazdu. Svetelné podmienky pre motoristov sú v tuneli Bikoš diametrálne odlišné od podmienok v ostatných slovenských tuneloch.

LED osvetlenie poskytuje jasný, pre ľudské oko prirodzený a rovnomerný svetelný tok, čo zlepšuje viditeľnosť a zvyšuje bezpečnosť premávky. Osvetlenie je riadené automatizovaným systémom, ktorý určuje intenzitu osvetlenia. Na vstupe do tunela sú inštalované jasomery, ktoré zaznamenávajú svetelné podmienky pri vstupe. Vodič pri vjazde prechádza akomodačným pásmom, v ktorom sú svetelné podmienky prispôsobené vonkajším a jeho oči majú šancu adaptovať sa na podmienky v tuneli postupne. Toto zabezpečuje, že vodič má neustále dokonalý prehľad o situácii pred sebou a dokáže včas reagovať na nepredvídateľné situácie.

 

„Živé“ značenie

Vysokú bezpečnosť premávky a informovanosť vodičov o aktuálnej dopravnej situácii na tomto úseku rýchlostnej cesty R4 aj v tuneli Bikoš sme dosiahli inštaláciou najmodernejších LED premenných dopravných značení. Sú plnomaticové a zobrazia akýkoľvek grafický prvok alebo informáciu, ktorú vodič potrebuje v danej chvíli dostať. Operátori, ktorí 24/7 monitorujú dianie v tuneli aj na priľahlých úsekoch rýchlostnej cesty, dokážu okamžite reagovať na vzniknutú kolíznu situáciu a zo svojho pracoviska upraviť značenie, ktoré včas informuje vodičov o zmenenej dopravnej situácii.

Diaľničný tunel Bikoš je inžinierske dielo, ktoré spája technológiu, bezpečnosť a efektívnosť s ohľadom na dopravu, hospodárstvo a životné prostredie. Je to príklad moderného inžinierstva, ktoré prispieva k rozvoju a prosperite Slovenska.