Kategória: Blog - PPA CONTROLL

Blog

Čo sa skrýva v tuneloch

Na prvý pohľad to vyzerá ako prejazd cez dieru v kopci, skutočnosť je však oveľa komplikovanejšia. Každý cestný tunel v sebe skrýva zložitú technológiu – dopravné značenie, svetlá, ventilátory, kamerový systém, rôzne senzory. Prevádzkovatelia ich inštalujú s jediným cieľom, aby sa motoristom počas jazdy nič zlé nestalo. V úplných začiatkoch sa stavalo bez zásadnejšieho technického vybavenia a nehody mali [...]

Priniesli sme do projektu dostavby JE v Mochovciach technologické know-how celoeurópskeho významu.

Spustenie 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach bolo jedným z najvýznamnejších míľnikov v histórii Slovenska. Výstavba priniesla krajine definitívnu sebestačnosť vo výrobe elektrickej energie. Za posledných 20 rokov nedokázala žiadna spoločnosť v Európe vlastnými silami technicky zabezpečiť a úspešne vykonať taký rozsah prác na bloku jadrovej elektrárne, aký zabezpečila naša dcérska spoločnosť PPA ENERGO, patriaca do skupiny PPA CONTROLL, na výstavbe [...]

Zamestnaneckým prieskumom sme dospeli k novým nápadom

Firma je živý organizmus, ktorého srdcom sú jej zamestnanci. Ľudia sú kľúčom k úspechu podobne ako bunky v tele, ktoré spolupracujú na udržaní životaschopnosti, zdravia a vitality. Aby firma mohla úspešne prekonávať výzvy, rozvíjať sa a rásť, musí mať nielen dobrú atmosféru a jasné pravidlá, ale aj pestovať kultúru inovácií a kreativity. Takáto atmosféra [...]

Stredoškolákom otvárame obzory v elektrotechnike a elektroenergetike

Už tretí rok po sebe sa spoločnosť PPA CONTROLL zapojila do konferencie určenej tretiakom a štvrtákom stredných odborných škôl. Ako hlavný partner sekcie Trendy v elektrotechnike sme cez konferenciu READYCON sprostredkovali informácie niekoľkým tisícom mladých ľudí. Spoluprácu s odbornými strednými školami považujeme za veľmi dôležitú z hľadiska budúcnosti nášho holdingu, ale aj slovenskej spoločnosti. Preto vítame každú [...]

Stratégia PPA CONTROLL na rok 2024 vychádza z našich hodnôt

Každá firma má svoj prirodzený životný cyklus, v rámci ktorého sa lepšie roky striedajú s horšími. Aby prežila a ďalej sa rozvíjala, potrebuje víziu, stratégiu a plán, ktoré stoja na pevných hodnotách. Kým smerovanie sa môže zmeniť, hodnoty ostávajú. Iba vďaka tomu môže spoločnosť pretrvať a rozvíjať sa ďalej. Holding PPA CONTROLL je už celé roky značkou kvality a jeho dcérske [...]

Naše úspechy ďaleko presahujú hranice Slovenska: PPA CONTROLL za posledných 5 rokov

Mohli by sme spokojne skonštatovať, že skupine spoločností PPA CONTROLL sa darí vo všetkých oblastiach, v ktorých jej dcérske spoločnosti podnikajú. To by však bolo primálo. Neustále inovujeme naše produkty aj procesy, staráme sa o vzdelanie aj spokojnosť zamestnancov a to nám prináša zaujímavé projekty doma aj v zahraničí. Päť rokov je relatívne krátky čas v živote spoločnosti. Keď [...]

Naše riešenia v tuneli Bikoš tvoria dejiny

Slovenská diaľničná sieť sa zahusťuje pomaly, ale inžinierske diela ako tunely a mosty, ktoré na cestách vyrastajú, sú to najmodernejšie z najmodernejšieho. Špičkové a pre Slovensko zatiaľ unikátne riešenia sa nám podarilo realizovať v tuneli Bikoš na východe krajiny. Tunel Bikoš je súčasťou trojice tunelov, ktoré na diaľnici D1 a rýchlostnej ceste R4 odľahčia dopravu v treťom najväčšom slovenskom meste. [...]

Podieľame sa výstavbe novej elektrickej stanice v Mierove: SMART riešenia prinášajú mnohoraký efekt

Člen skupiny PPA CONTROLL, spoločnosť LiV ELEKTRA, a. s., ako vedúci konzorcia so spoločnosťou VUJE, a. s., pomáha Slovensku dosiahnuť vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť v distribúcii elektrickej energie. Podieľa sa na výstavbe unikátnej a technologicky prelomovej elektrickej stanice v Mierove. Západoslovenská distribučná, a. s., je investorom projektu novej elektrickej stanice, ktorá bude v obci Mierovo na západnom Slovensku slúžiť [...]

Angažovanosť nie je len slovo

Najväčšou devízou každého zamestnávateľa sú spokojní zamestnanci. Aj pre nás je dôležité, aby s výkonom svojich ľudí neboli spokojní len ich šéfovia, ale aby to platilo aj naopak: aby zamestnanci boli spokojní so svojím zamestnávateľom. Pre každého z nás je dôležitá sebarealizácia. Byť úspešní v tom, čo robíme, v nás vyvoláva pocit radosti a eufórie. Či postavíme dom, alebo [...]

Go to Top