Mohli by sme spokojne skonštatovať, že skupine spoločností PPA CONTROLL sa darí vo všetkých oblastiach, v ktorých jej dcérske spoločnosti podnikajú. To by však bolo primálo. Neustále inovujeme naše produkty aj procesy, staráme sa o vzdelanie aj spokojnosť zamestnancov a to nám prináša zaujímavé projekty doma aj v zahraničí.

Päť rokov je relatívne krátky čas v živote spoločnosti. Keď sme sa však pozreli na ostatných päť rokov holdingu PPA CONTROLL, až s údivom sme museli konštatovať, že máme za sebou úspešne zrealizovaných toľko projektov, ako sa za 1 825 dní podarí málokomu.

 

Naše miesto pod slnkom

Korene spoločnosti siahajú až do roku 1951, keď vznikol podnik Regula. Ten bol neskôr zaradený do výrobno-hospodárskej jednotky s názvom Závody priemyselnej automatizácie Praha s odštepným závodom v Bratislave. Z neho vzniklo po revolúcii zamestnaneckou privatizáciou novodobé PPA CONTROLL.

Počas celej histórie bola spoločnosť orientovaná na služby v oblasti elektrosystémov, merania, regulácie a automatizácie pre rôzne priemyselné odvetvia a energetiku, čo dodnes tvorí podstatnú časť nášho obratu. K pôvodnému zameraniu spoločnosti pribudli po privatizácii nové smery, najskôr výroba vlastných vysokokvalitných NN rozvádzačov, realizácia riadiacich systémov a technologického vybavenia pre dopravnú infraštruktúru, energetický manažment a ďalšie.

Najnovšími aktivitami sú komplexné technologické projekty v energetike, teplárenstve, doprave a obehovom hospodárstve. Spoločným menovateľom takmer všetkých našich projektov je pozitívny vplyv na ekológiu, znižovanie uhlíkovej stopy a zvyšovanie bezpečnosti.

 

Výzvy, ktoré nás posúvajú

V skupine PPA CONTROLL neustále hľadíme dopredu, aby naši zamestnanci mali prácu a aby sa spoločnosti darilo. Plánovať budúcnosť sa však nedá bez toho, aby sme poznali svoju minulosť. Aj preto sme sa dôkladnejšie pozreli na projekty, ktorým sme venovali sily a čas za posledných päť rokov.

Bolo ich podstatne viac, než dovoľuje priestor jedného blogu. Vybrali sme z nich preto najmä tie, ktoré boli zásadnou výzvou a pri ktorých sme sa naučili reagovať ešte flexibilnejšie a efektívnejšie.

Zavŕšením jedného z takých projektov na domácej pôde bolo spustenie 3. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach, ktorý znamenal významný míľnik pre sebestačnosť Slovenska vo výrobe elektrickej energie.

 

Technológie sú naša silná stránka

Tak ako od začiatku našej histórie, aj za ostatných päť rokov sa veľká časť našich aktivít sústredila do oblasti energetiky, čo tvorí náš core biznis. Naša najväčšia dcérska spoločnosť PPA ENERGO je pri odstavovaní a prevádzke jadrových reaktorov v Jaslovských Bohuniciach, ale aj pri výstavbe tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach. Činnosti zahŕňajú projektovanie, dodávky zariadení, montážne práce vrátane funkčných skúšok automatizovaných systémov merania a riadenia. Počas výstavby tretieho a štvrtého bloku sme dodali viac ako 2 000 polí rozvádzačov, 1 500 kusov menších technologických skriniek, takmer 5 000 kusov prevádzkových meracích prístrojov a položili sme viac ako 2 000 kilometrov káblov, čo je zhruba 22 000 kusov káblov v technologických priestoroch elektrárne.

Aktívne sme sa podieľali na spustení tretieho bloku do prevádzky, pričom na funkčných blokoch zabezpečujeme generálne opravy počas odstávok. Momentálne nás čakajú práce na dokončení štvrtého bloku.

Naša dcérska spoločnosť PPA Power DS sa medzitým stará o niekoľko fotovoltických elektrární a buduje miestne energetické zdroje a microgrid siete, aby zabezpečila čo najoptimálnejšie energetické podmienky pre našich zákazníkov v mnohých priemyselných parkoch po Slovensku.

V roku 2021 sme uskutočnili úspešnú akvizíciu firmy LiV ELEKTRA, ktorá pôsobí na slovensko-českom trhu so zameraním na oblasť veľkej energetiky. Špecializuje sa na výstavbu transformovní a rozvodov, čo je dobrý doplnok do nášho portfólia. Momentálne sa zúčastňuje výstavby novej elektrickej stanice v Mierove, ktorá s mnohými svojimi SMART riešeniami prináša pozitívne efekty.

Úspešní sme aj v dodávkach technológií do špecifických hál, najmä ak ide o segment automotive. Našu stopu je možné nájsť vo všetkých automobilkách na Slovensku, ale za posledné roky to boli hlavne dodávky pre Volkswagen Bratislava a Jaguar Land Rover v Nitre. Dokázali sme sa v tomto náročnom segmente presadiť aj zahraničí, konkrétne pri výstavbe GigaFactory v Nemecku, kde sa vyrábajú elektromobily Tesla

 

Naša stopa na diaľniciach

V skupine PPA CONTROLL máme vyše 20-ročnú skúsenosť s poskytovaním služieb v oblasti cestného hospodárstva. V diaľničnom programe je úspešná naša ďalšia dcérska spoločnosť PPA INŽINIERING, ktorá zabezpečuje projekčné a programátorské práce, dodáva technológie a vybavenie pre tunely a diaľnice. Naším významnejším projektom v tomto odvetví bol 44-kilometrový diaľničný úsek D1 medzi Hornou Stredou a Trnavou.

Zastarané plechové značky sme nahradili premenným dopravným značením. Úsek sme ďalej kompletne vybavili napájaním, komunikačnou infraštruktúrou, kamerami, riadiacim systémom, operátorským pracoviskom, sčítačmi dopravy a meteostanicami. Na prvý pohľad nezaujímavé systémy sú kľúčové v prípade výnimočných okolností, akými sú dopravné nehody. Riadiace centrum vie takmer okamžite prispôsobiť diaľnicu vzniknutej situácii. Dokáže veľmi jednoducho presmerovať dopravu a premenlivým dopravným značením upozorniť vodičov na aktuálny stav na ceste. Predstavuje výraznú bezpečnostnú a prevádzkovú výhodu, pričom zachováva komfort účastníkov cestnej premávky.

Odovzdané do užívania boli tunely Považský Chlmec a Bikoš, kde posledný menovaný je v súčasnosti najmodernejším tunelom na Slovensku a bolo v ňom prvýkrát použité LED osvetlenie, ktoré zvyšuje bezpečnosť prevádzky v tuneli.

Zatiaľ poslednou lastovičkou, ale o to významnejšou, je víťazstvo v súťaži o dodanie technológií do tunela Višňové, ktorý bude so svojimi 7,5 km najdlhším tunelom na Slovensku. Ide o jeden z najväčších kontraktov ostatého obdobia v hodnote viac ako 54 miliónov eur. V tendri sme uspeli nielen vďaka cene, ale najmä vďaka našim skúsenostiam s podobnými náročnými stavbami. Pracovali sme na rôznych projektoch, ktoré formovali naše know-how. Využívame najmodernejšie technológie, ktoré sú na trhu dostupné. Vedenie a realizáciu projektu majú na starosti naši najskúsenejší ľudia.

 

Za hranicami a ekologicky

Mnoho našich projektov prebieha v zahraničí, kde pracujeme na výstavbe a modernizácii jadrových elektrární, priemyselných komplexov a spaľovniach tuhých odpadov. Len vo Veľkej Británii sme sa podieľali na výstavbe štyroch moderných spaľovní, ktoré premieňajú nepotrebný odpad na potrebnú energiu. V Maďarsku máme rozbehnutých viac projektov hál, kde sa budú vyrábať komponenty pre elektromobily, ktoré v súčasnosti predstavujú jeden zo spôsobov na výrazné zníženie dopadov dopravy na životné prostredie.

Energetické projekty sme mali aj vo Venezuele, na Kube, vo Francúzsku či v Českej republike. Zaujímavé však boli a sú aj domáce projekty na zvýšenie energetickej účinnosti a ukončenie uhoľnej prevádzky. Spomenúť môžeme napríklad výstavbu Teplárne v Martine či výstavbu nového energetického zdroja v Cukrovare Sereď.

Participujeme aj na dvoch kontraktoch v rámci projektu ITER vo Francúzsku. Keďže ide o prvú elektráreň tohto typu, projekt má výskumný, resp. experimentálny charakter. Snahou je náhrada a možná perspektíva výroby elektriny fúznou reakciou. V prípade úspešnosti projektu sa reaktor následne prevedie do fázy užívania a môže sa stať energetickým zdrojom budúcnosti. Samozrejme, len v prípade, že projekt prejde experimentálnou fázou. Plánuje sa na rok 2033 a možno aj neskôr.

Momentálne sa buduje celý reaktor a elektráreň. V rámci prvého projektu vykonávame montáž komponentov technológie napájania a zároveň bezpečného vedenia a neutralizovania nahromadenej energie vytvorenej jadrovou fúziou v tokamaku. Ide o špecifické vodiče chladené vodou, ktoré sa bežne nepoužívajú. Okrem toho sa nám podarilo podpísať rámcovú zmluvu na vývoj, výrobu a dodávku špeciálnych rozvádzačov, ktoré sú odolné voči vysokému magnetickému poľu v okolí tokamaku. Rozvádzače majú špeciálny dizajn a problémom bolo vôbec nájsť laboratórium, ktoré by dokázalo vyvinúť také veľké magnetické pole a otestovať funkčnosť, ale podarilo sa. Vďaka našim skúsenostiam a referenciám z jadrového programu sme úspešní v pravidelne vypisovaných tendroch.

 

Našou silou sú ľudia

Je nám jasné, že účasť na spomínaných projektoch by nebola možná bez kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov. Tých považujeme za najväčšiu hodnotu skupiny PPA CONTROLL.

Zvládať môžeme iba zákazky, na ktoré sme termínovo a personálne pripravení. To znamená, že musíme mať veľmi zručné tímy, pripravené jazykovo, odborne a aj z ľudskej a psychologickej stránky, keďže chodia na turnusy a mimo domova sú celé týždne až mesiace. Vytvárať takéto tímy nie je jednoduché, stále sa učíme aj my ako spoločnosť, aj naši manažéri a naši zamestnanci. Ak poznáme ich potreby či problémy a oni zase ovládajú našu stratégiu, ciele a firemnú kultúru, navzájom sa posúvame vpred.