Spustenie 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach bolo jedným z najvýznamnejších míľnikov v histórii Slovenska. Výstavba priniesla krajine definitívnu sebestačnosť vo výrobe elektrickej energie.

 

Za posledných 20 rokov nedokázala žiadna spoločnosť v Európe vlastnými silami technicky zabezpečiť a úspešne vykonať taký rozsah prác na bloku jadrovej elektrárne, aký zabezpečila naša dcérska spoločnosť PPA ENERGO, patriaca do skupiny PPA CONTROLL, na výstavbe 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce.

Dňa 14. októbra 2023, kedy bol úspešne dokončený 144-hodinový preukazný chod jadrového reaktora, potvrdzujúci, že tretí blok je schopný trvalej a bezpečnej prevádzky, bol náš tím pri tom.

„Netrpezlivo sme čakali na správy od našich kolegov, ktorí podporovali kolektívy Slovenských Elektrární a technologických dodávateľov pri ukončení poslednej skúšky jadrovej elektrárne Mochovce blok 3,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti PPA ENERGO, s. r. o., Ing. Zoltán Lovász. V ten deň prinieslo dlhoročné neúnavné úsilie, energia aj znalosti, ktoré sme vynakladali od začiatku projektu dostavby v roku 2008, konečne svoje ovocie.

 

Čo sme zabezpečovali?

Spoločnosti skupiny PPA CONTROLL sa dlhodobo zameriavajú na kompletnú realizáciu elektrických systémov, ako aj automatizáciu energetických a priemyselných technológií.

„Sme na trhu už viac ako sedemdesiat rokov a máme za sebou tisíce úspešných projektov. Na obrovské technické výzvy sme preto zvyknutí,“ zdôrazňuje Ing. Lovász. „Projekt dostavby 3. a 4. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach je skutočnou skúškou celého know-how, ktorým firma disponuje po stránke technickej, organizačnej, ekonomickej, manažérskej, ľudskej či vzťahovej,“ dopĺňa s tým, že PPA ENERGO stála pri dostavbe od samého začiatku v roku 2008.

Z dlhoročných skúseností vieme, že v podobných projektoch uspeje iba komplexná tímová práca.  A tá je dôležitá aj pri výstavbe Mochoviec.  Prvé činnosti sme vykonali už pri vybudovaní elektrických rozvodov zabezpečujúcich elektrickou energiou samotnú stavbu.

Nasledovalo spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie.

„Počas celej výstavby elektrárne naši projektanti  zabezpečovali a aktualizovali projekt elektročasti elektrárne, ktorá predstavovala nielen návrh vyvedenia výkonu, ale aj tzv. systém vlastnej spotreby elektrárne,“ objasňuje výkonný riaditeľ Ing. Lovász.

Ďalšou veľkou  úlohou pre projektantov PPA CONTROLL bol aj návrh systému kontroly a riadenia (SKR) – od merania všetkých technologických veličín cez  privedenie signálov k bezpečnostným a prevádzkovým riadiacim systémom a naspäť k akčným členom. Kým v nejadrových elektrárňach prispieva systém kontroly a riadenia predovšetkým k výrobe elektrickej energie, v jadrovej elektrárni má aj ďalšiu úlohu – zabezpečuje celistvosť jadrového paliva a zabraňuje úniku radiácie.

 

Na technické výzvy sme zvyknutí:

  • Pri dostavbe 3. a 4. bloku Mochoviec sme navrhli zapojenie tisícov napájaných zariadení, nekonečné kilometre káblov, naprojektovali sme trasy impulzných línií či špecifické zariadenia na prechod medzi hermetickou a nehermetickou zónou.
  • V časti ELEKTRO sme vynaložili desaťtisíce inžinierskych hodín len na zabezpečenie potrebnej kvalifikácie stoviek polí VN a NN rozvádzačov, desiatok transformátorov, zapuzdrených vodičov, bateriek, striedačov, usmerňovačov, záložných zdrojov či systémov napájania – diesel generátorov.
  • V časti systémov kontroly a riadenia (SKR) sa tím našich inžinierov venoval špecifikácii parametrov a kvalifikácii tisícok snímačov a prevodníkov tlakov, teplôt, hladín, analyzátorov a chemických meraní.

 

Špeciálne NN rozvádzače z našej dielne

Po fáze projektovania a prípravy nasledovala výroba navrhnutých zariadení. Vyrobili sme všetky NN rozvádzače pre oba bloky jadrovej elektrárne. „Zúročili sme dlhoročné skúsenosti s výrobou rozvádzačov a v spolupráci s dánskym partnerom navrhli a s výskumným ústavom certifikovali špeciálnu konštrukciu rozvádzačov vyhovujúcu seizmickým požiadavkám v oblasti Mochoviec,“ vypočítava pri prácach na kľúč Ing. Zoltán Lovász.

Okrem nami vyrobených rozvádzačov sme dodávali väčšinu elektro a SKR zariadení.

Dodávka všetkých naprojektovaných elektro a SKR zariadení vyžadovala dobrú logistiku, silný systém dodávateľov a dobré obchodné vzťahy. Keďže v Európe sa už desaťročie neinvestuje do vývoja a výroby komponentov pre jadrové zariadenia, väčšina zariadení a komponentov sa dodávala z krajín mimo Európy.

Zrealizovali sme montáž všetkých navrhnutých systémov. Montáže impulzných a káblových rozvodov prebiehali v mimoriadne stiesnených priestoroch v koordinácii so všetkými technologickými dodávateľmi. „A tak, ako pri každom projekte, ktorý pre klientov realizujeme, aj tu bola naša časť práce (ELEKTRO a SKR) na samom konci realizácie elektrárne, kde obvykle treba riešiť nekonečný počet kolízií s technologickými dodávateľmi,“ objasňuje výkonný riaditeľ. „Očakáva sa, že sa pri každej kolízii prispôsobíme – veď predsa kábel sa dá vždy ohnúť,“ dodáva s úsmevom.

 

Bezpečnosť je v jadrovej energetike prvoradá

Pri každom jadrovom zariadení je prvoradá bezpečnosť, preto už počas montáže prebiehajú čiastkové skúšky, ktoré dokazujú kvalitu odvádzanej práce. Tých bolo nekonečne veľa a po ich absolvovaní sa 9. septembra 2022 zaviedla do reaktora prvá palivová kazeta, ktorou sa začalo fyzikálne spúšťanie elektrárne, a tým aj komplex nových skúšok, pri ktorom sme nemohli chýbať!

Bolo nám cťou byť členmi tímu Slovenských Elektrární, ktorý zabezpečoval fyzikálne a následne energetické spúšťanie elektrárne, ktoré začalo 13. januára 2023. Dôležitú úlohu sme zohrali aj pri prifázovaní oboch turbogenerátorov a na začiatku výroby elektrickej energie.

 

A prečo to tak dlho trvalo?

Proces výstavby jadrovej elektrárne je nesmierne náročný a zdĺhavý a pri treťom bloku JE Mochovce trval od roku 2008 až do októbra 2023. Za posledných 20 rokov to však v Európe rýchlejšie nedokázal nik! Vo Fínskom Olkiluote trvala výstavba elektrárne 18 rokov, vo francúzskom Flamanville stavajú elektráreň od roku 2007 a stále ju nedokončili, a v Maďarsku začali výstavbu elektrárne PAKS II pred 5 rokmi a stále sú na úplnom začiatku.

V Európe sa totiž k výstavbe každej etapy jadrovej elektrárne môžu okrem zodpovedných inštitúcií, ako je Úrad jadrového dozoru na Slovensku, vyjadrovať aj iné subjekty. To značne spomaľuje práce, či niekedy dokonca zablokuje celú výstavbu na dlhé mesiace alebo roky.

Európe tiež chýba výskum a vývoj v jadrovej oblasti. Starý kontinent čelí akútnemu nedostatku technických kádrov. Mladí ľudia totiž uprednostňujú štúdium humanitných smerov a technikov stále ubúda,“ komentuje súčasnú situáciu Ing. Lovász.

Dodanie funkčnej časti jadrovej elektrárne je v podobných podmienkach malým zázrakom. Preto sme veľmi radi, že sme pomohli tento zázrak premeniť na skutočnosť. „Verím tomu, že renesancia jadra, ako aj aktivity PPA CONTROLL a všetkých jej dcérskych spoločností, znova pritiahnu veľa mladých technikov k jadrovému priemyslu a firme, v ktorej sa môžu stretnúť s ELEKTRO a SKR zariadeniami všetkého druhu v praxi. Nie je totiž veľa spoločností, kde by mladí technici mohli získať toľko profesionálnych skúseností,“ dodáva výkonný riaditeľ dcérskej spoločnosti PPA ENERGO, s. r. o., Ing. Zoltán Lovász.