Už tretí rok po sebe sa spoločnosť PPA CONTROLL zapojila do konferencie určenej tretiakom a štvrtákom stredných odborných škôl. Ako hlavný partner sekcie Trendy v elektrotechnike sme cez konferenciu READYCON sprostredkovali informácie niekoľkým tisícom mladých ľudí.

Spoluprácu s odbornými strednými školami považujeme za veľmi dôležitú z hľadiska budúcnosti nášho holdingu, ale aj slovenskej spoločnosti. Preto vítame každú príležitosť, na ktorej sa dajú zdieľať informácie o tom, aké možnosti a príležitosti prináša elektrotechnika nielen pre voľnočasové aktivity mladých ľudí, ale najmä pre ich budúcu kariéru. Konferencia READYCON je takouto príležitosťou, preto sme jej venovali náš čas, energiu a časť know-how aj tento rok.

 

Nádej budúcnosti

Do tohto ročníka konferencie READYCON bolo v rámci sekcie, ktorej hlavným partnerom bola naša skupina spoločností PPA CONTROLL, zapojených 123 stredných škôl, 3 107 študentov tretieho a štvrtého ročníka a viac ako 150 pedagógov.

Im sme prostredníctvom videí sprostredkovali informácie o tom, aké vzdelávacie a kariérne príležitosti ponúka vesmírny priemysel, či vysvetlenie, prečo je budúcnosť energetiky v obnoviteľných zdrojoch. Študenti sa dozvedeli aj o revolučných technológiách v robotike a o Internete vecí, ktorý mení svet – len do roku 2025 by mohlo byť prepojených takmer 31 miliárd zariadení!

 

Atraktívna budúcnosť

Veríme, že naša účasť na tomto podujatí študentov nielen obohatila o informácie z odboru, ale že mnohých z nich aj motivovala k študentskej odbornej praxi a možno aj k začiatku kariéry priamo u nás v niektorej dcérskej spoločnosti skupiny PPA CONTROLL.

Potešujúce čísla priniesol aj prieskum, ktorý realizoval organizátor podujatia. Až 89,9 % študentov so záujmom o oblasť elektrotechniky priznalo, že pred vysielaním nevedelo vôbec alebo len trochu o činnosti našej spoločnosti. Ďalších 67,8 % študentov uviedlo, že pred vysielaním nás nevnímalo ako potenciálneho zamestnávateľa.

Účasťou vo vysielaní READYCON sme však zvýšili atraktivitu našej zamestnávateľskej značky a rozšírili povedomie o nej medzi viac ako troma tisíckami študentov so záujmom o kariéru v oblasti elektrotechniky naprieč celým Slovenskom. Po skončení videokonferencie až 87,5 % študentov uviedlo, že nás vidí ako zaujímavého zamestnávateľa. Našou prezentáciou sme oslovili aj pedagógov, ktorí nás teraz vnímajú ako potenciálneho zamestnávateľa pre svojich študentov.

 

Dávame šancu spoluprácam

Uvedomujeme si, že úspech a budúcnosť každej spoločnosti sú úzko prepojené s jej zamestnancami. Keďže aktuálny systém a osnovy vzdelávania na odborných školách nepripravujú mladých na prax dostatočne, považujeme za dôležité na ich vzdelávaní a praxi participovať.

Preto už niekoľko rokov dcérske spoločnosti skupiny PPA CONTROLL spolupracujú s niektorými strednými a vysokými školami technického zamerania. Študentom ponúkame možnosť praxe a pre vysokoškolákov platené stáže, naši odborníci sú študentom k dispozícii ako konzultanti pri tvorbe bakalárskych a diplomových prác, prezentujeme skúsenosti z praxe formou prednášok, podporujeme usporiadanie rôznych konferencií zameraných na trh práce a mnoho ďalšieho. A nielen cez najväčšiu online konferenciu pre stredoškolákov READYCON sprostredkúvame informácie o trendoch a potrebách meniaceho sa trhu práce.

 

Cenné skúsenosti

Študenti, ktorí chcú v budúcnosti získať dobrú prácu v oblasti elektrotechniky, by mali praxovať už počas štúdia. Dobrá pozícia v strednom či nižšom manažmente sa dnes nezaobíde bez znalosti cudzieho jazyka a bez aspoň základnej orientácie v odbore.

V tejtooblasti veľmi pomáha mentoring, teda spôsob, keď sa starší a skúsenejší zamestnanec venuje „zasväcovaniu“ mladých nádejí do reality pracovného života, ale aj do cieľov a vízií svojho zamestnávateľa. Pretože hodnoty sú to, čo zamestnávateľa a jeho zamestnancov buď spája, alebo rozdeľuje.

 

Sme atraktívny zamestnávateľ

Spoločnosť PPA CONTROLL od roku 1951 posúva hranice automatizácie. Sme úspešná elektrotechnická firma, ktorá prináša jedinečné riešenia v energetike. Študentom a mladým profesionálom umožňujeme prejaviť svoje schopnosti v projektoch doma a v zahraničí.

Do nášho tímu hľadáme mladých ambicióznych ľudí s vášňou pre nové technológie, ktorí majú chuť prispievať k inováciám a zelenším zajtrajškom. Viac ako skúsenosti však hľadáme chuť na sebe pracovať a spolu s nami navrhovať a vytvárať inovatívne riešenia.

Pracovať pre spoločnosti patriace do skupiny PPA CONTROLL znamená neustále spoznávať nové veci vo svete energetiky. To nie je možné bez toho, aby sme aktívne podporovali vzdelávanie našich zamestnancov, pretože iba kombinácia vzdelávania a praxe zaručuje ich neustály profesijný a osobný rast a zároveň napredovanie našich spoločností.

Mladým ponúkame mentoring a inšpiráciu od tých najlepších špecialistov v odvetví. Pracujú v PPA CONTROLL, pretože patríme v našom segmente medzi to najlepšie na Slovensku a projekty realizujeme aj ďaleko za jeho hranicami. Naši experti sú hrdí na svoje know-how, ale pred mladými kolegami si ho nechránia ako oko v hlave. Naopak, ochotne sa oň delia, lebo vedia, že mladí sú budúcnosť, ktorá ponesie štafetu ďalej.