Najvýkonnejšia uhoľná elektráreň v Českej republike končí a slovenská energetická skupina PPA CONTROLL bude pri tom. V Dětmaroviciach uhlie ako primárny zdroj nahradí kombinácia biomasy a zemného plynu.

Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s., podpísala so spoločnosťou ČEZ Teplárenská, a.s., kontrakt, súvisiaci so stavbou nízko emisnej teplárne za 2 miliardy korún, na dodávku dvoch kogeneračných jednotiek aj s príslušenstvom. Práce PPA CONTROLL budú slúžiť na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla s predpokladaným výkonom 2×11,5MWe. Teplom z prevádzky motorov bude následne zásobovaných až 14-tisíc domácností v Orlovej a v Bohumíne na desiatky budúcich rokov.

„V Českej republike uplatňujeme naše skúsenosti s ekologizáciou teplárenstva na Slovensku,“ potvrdzuje Ing. Erik Vicena, zástupca generálneho riaditeľa pre obchod PPA CONTROLL, a.s..

Zákazka, ktorú slovenská spoločnosť získala ako líder konzorcia s českou spoločnosťou Invelt Servis s.r.o. významnou mierou prispeje k transformácii teplárenstva v Moravsko-sliezskom kraji a k zlepšeniu životného prostredia jeho obyvateľov. Emisie CO2, síry, dusíka a tuhých znečisťujúcich látok by sa mali odhadom znížiť až o 94- či 98 percent.

Po polstoročí sa tu skončí éra vykurovania uhlím, na ktorú plynulo nadviažeme spustením prevádzky ekologických zdrojov,“ komentuje významný míľnik Martin Hančar, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Elektrárne Dětmarovice.

Výkon nových tepelných zdrojov by mal prekročiť 70 MW a bude zárukou stabilnej dodávky tepla doterajším odberateľom.

V roku 2022 zahájila skúšobnú prevádzku prvá z dvoch nových plynových kotolní, ktoré majú v budúcnosti plniť rolu špičkových záložných zdrojov. Hlavným celoročným zdrojom sa majú stať 8 MWt biomasová kotolňa a dve kogeneračné jednotky s celkovým výkonom 20 MWt.