Kategória: Novinky - PPA CONTROLL

Novinky

Home/Články/Novinky

PPA CONTROLL prispeje s ČEZ k ekologizácii českého teplárenstva

Najvýkonnejšia uhoľná elektráreň v Českej republike končí a slovenská energetická skupina PPA CONTROLL bude pri tom. V Dětmaroviciach uhlie ako primárny zdroj nahradí kombinácia biomasy a zemného plynu. Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s., podpísala so spoločnosťou ČEZ Teplárenská, a.s., kontrakt, súvisiaci so stavbou nízko emisnej teplárne za 2 miliardy korún, na dodávku dvoch kogeneračných jednotiek aj s príslušenstvom. Práce PPA [...]

V nominácii na Slovenku roka 2024 máme zastúpenie.

 Anketa Slovenka roka je prestížnym projektom, ktorého hlavným cieľom je čo najlepšie zviditeľniť ženy podieľajúce sa na raste krajiny. Objavuje a oceňuje v deviatich kategóriách ženy, ktoré sú uznávané odborníčky vo svojich profesiách, v oblasti umenia, zdravotníctva, vedy, športu, vzdelávania a tiež ženy, ktoré venovali svoju energiu charite a pomoci iným. Medzi nominované dámy 16. [...]

Nová akvizícia: Skupina PPA CONTROLL s posilnením vlastných kompetencií

Najnovšou akvizíciou skupiny PPA CONTROLL sa stala spoločnosť ENERGO CONTROL s.r.o., ktorá prináša do skupinového ekosystému nový know-how a profesionálne kapacity pre ďalšie úspešné projekty. Z pohľadu životného cyklu spoločnosti sa naša skupina momentálne nachádza vo fáze rozvoja a rastu. Nedokazujú to len hospodárske výsledky s každoročne stúpajúcou tendenciou, zavádzané zmeny v interných procesoch a implementácia nových systémov, ale aj [...]

1. Odborná konferencia MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023

Touto cestou by sme chceli informovať odbornú verejnosť o konaní 1. Odbornej konferencie MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 (MPBS 2023), ktorá by sa mala konať každoročne pre potreby odbornej verejnosti z hľadiska celoživotného vzdelávania a získavania najnovších informácií v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS) z domova aj zo zahraničia. Tohtoročná konferencia MPBS [...]

Získali sme certifikát systému manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001

Takmer 25 rokov procesného prístupu systému manažérstva kvality a dlhodobé uplatňovanie ďalších manažérskych systémov v materskej spoločnosti PPA CONTROLL, a.s. a v jej dcérskych spoločnostiach bolo dobrým predpokladom pre zahájenie komplexnej integrácie požiadaviek na kvalitu, bezpečnosť pri práci, pracovné prostredie, ochranu zdravia a životného prostredia v činnostiach Skupiny PPA CONTROLL. Súbežne sme zavádzali [...]

Spoločnosti skupiny PPA CONTROLL získali dve ocenenia

Ocenenie za rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania Na augustovom zasadnutí bratislavskej regionálnej komory SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) dostala spoločnosť PPA CONTROLL, a. s., čestné uznanie SOPK za zásluhy na rozvoji slovenskej ekonomiky a podnikania. Ocenenie odovzdal predseda predstavenstva bratislavskej regionálnej komory SOPK Ing. Igor Junas a podpredseda predstavenstva SOPK Ing. Vladimír Slezák do rúk generálneho [...]

Skupina PPA CONTROLL, a. s., sa opäť rozrástla

Skupina PPA CONTROLL urobila ďalší krok k napĺňaniu svojho plánu Stratégia 2021, ktorého cieľom je zvyšovať efektívnosť, rozširovať portfólio a komplexnosť poskytovaných služieb a neustále rásť. Protimonopolný úrad SR odsúhlasil začiatkom júna akvizíciu spoločnosti LiV ELEKTRA, a. s., ktorá odteraz patrí do skupiny PPA CONTROLL. […]

Energetický biznis miestnych distribučných sietí v obchodných centrách a business centrách

Legislatíva EÚ umožňuje v súkromných objektoch prevádzkovanie miestnych distribučných sietí. Spoluprácou s PPA Power DS s.r.o. má majiteľ objektu plnú kontrolu nad ním vybudovanými sieťami, územím, aj odberateľmi energií. Majiteľ objektu získava profit z energetického biznisu, ktorý by inak prenechal dominantným energetickým koncernom v regióne. Spoluprácou s PPA Power DS majiteľ obchodného centra získa [...]

Zvyšovanie účinnosti fotovoltických elektrární

zistenie skutočného výkonu a účinnosti elektrárne odhalenia tzv. „hotspot-ov“ a vysokých prechodových odporov meranie elektrických veličín fotovoltických panelov a meničov odhalenie poškodených alebo nefunkčných častí elektrárne zvýšenie účinnosti a výnosov elektrárne o viac ako 2 %

Go to Top